سایت رسمی گروه تولیدی جهان صنعت(سامان صنعت)

  محصولات گروه تولیدی جهان صنعت   دریچه های دیواری  wall type register این دریچه ها در سه جنس آهن، آلومینیوم
طراحی وتولید دریچه های تامین هوا (چوبی) برای اولین بار این دریچه ها در ابعاد و رنگهای متفاوت ساخته میشوند